skip to Main Content

3155 kr til Danske hospitalsklovne

Hele 3.155 kr. blev der cyklet ind til vores event til fordel for Danske hospitalsklovne

Tusind tak til alle der deltog!

Back To Top