Skip to content

Årsmøde i fodboldafdeling | 09-03-2022

Fodboldafdelingen indkalder til årsmøde onsdag d. 9 marts 2022 kl. 19:00 i Diamanten, Kultur & Idrætscentret Fynshav.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens/Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren/formanden foreligger afdelingens regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
Ikke på valg:
– Jonas Jensen
– Michael Junker

På valg:
– Lars Thomsen
– Robin Sørensen
– Nanna Nielsen
8. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på afdelingens årsmøde, skal være fodboldafdelingens formand i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Formand for NSU’s Fodboldafdeling
Lars Thomsen

Back To Top