Skip to content

Årsmøde i fodboldafdelingen 2018

Fodboldafdelingen indkalder til årsmøde onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19:00 i Diamanten, Kultur & Idrætscentret Fynshav.

NSU’s fodboldafdeling inviterer alle over 15 år til årsmøde i afdelingen. Mød op og gør din stemme gældende.

Fodboldafdelingen er vært ved en øl el. vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens/Bestyrelsens beretning.
 4. Kassereren/formanden foreligger afdelingens regnskab.
 5. Forelæggelse af afdelingens aktiviteter.
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse:
  På valg: Lars Thomsen, Robin Sørensen, Nanna Nielsen, Julie Nielsen
  Ikke på valg: Henrik Staugaard, Michael Junker
 9. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på afdelingens årsmøde, skal være fodboldafdelingens formand i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Fremsendte forslag vil herefter ligge til gennemsyn i Diamanten, senest 5 dage før årsmødet.

Ønsker man formandens/bestyrelsens beretning til gennemlæsning så kontakt venligst undertegnede.

Formand for NSU’s Fodboldafdeling
Lars Thomsen
Gyden 84, Fynshav
6440 Augustenborg

Vi håber at se jer alle.

Vel mødt.
NSU’s fodboldafdeling

Back To Top