Skip to content

Årsmøde i fodboldafdelingen 2020

Opslag til opslagtavlen

Fodboldafdelingen indkalder til årsmøde

Tirsdag d. 3 marts 2020 kl. 19:00 i Diamanten, Kultur & Idrætscentret Fynshav.

NSU’s fodboldafdeling inviterer alle over 15 år til årsmøde i afdelingen. Mød op og gør din stemme gældende.

Fodboldafdelingen er vært ved en øl el. vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens/Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren/formanden foreligger afdelingens regnskab
 5. Forelæggelse af afdelingens aktiviteter
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse
  • Ikke på valg:
   • Henrik Staugaard (træder ud af bestyrelsen)
   • Michael Junker
   • Christina Nielsen
  • På valg:
   • Lars Thomsen (ønsker genvalg)
   • Robin Sørensen (ønsker genvalg)
   • Nanna Nielsen (ønsker genvalg)
   • Julie Nielsen (ønsker ikke genvalg)
 9. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på afdelingens årsmøde, skal være fodboldafdelingens formand i hænde senest 7 dage før årsmødet.
Fremsendte forslag vil herefter ligge til gennemsyn i Diamanten, senest 5 dage før årsmødet.

Formand for NSU’s Fodboldafdeling
Lars Thomsen

Opslag til opslagtavlen

 

Back To Top