Skip to content

Årsmøde 2022 -NSU Gymnastik

Årsmøde NSU Gymnastik

Søndag d. 27/2 -2022 kl 19:00

Afholdes i diamanten, Gyden 100 Fynshav

  • Velkomst
  • Valg af referent
  • Beretning fra bestyrelsen – Året der gik 2021
  • Regnskab for 2021
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
    – Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer
  • Evt. indkommende forslag (skal være os i henne senest d. 20/2)

Back To Top