skip to Main Content

Årsmøde spinning

Årsmøde spinning tirsdag den 12. Marts 2019 kl. 19.30

 • Velkomst ved formanden.
 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg til bestyrelsen, vi mangler 1 person, kom frisk.
  • På valg er:
   • Alice Meineche Hansen ( ønsker ikke genvalg)
   • Thomas Pedersen Formand ( Ønsker genvalg)
 • Beretning fra bestyrelsen.
 • Regnskab.

Evt. Indkomne forslag skal være os i hænde, en uge før mødet.

Der bliver serveret kaffe/the og kage, så jeg skal gerne have en tilbagemelding om du kommer, så jeg ikke selv skal spise alt for mange kager.

Håber at vi ses

Hilsen Thomas

Back To Top