Skip to content

Samværspolitik

NSU Badminton vil med brug af sund fornuft støtte op om følgende samværspolitik:

 • Vi har en god omgangstone mellem voksne, børn og unge
 • Vi ønsker ingen sjofle tilråb eller kommentarer
 • På ture er der så vidt muligt altid mindst to trænere/ledere med
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum
 • En træner/leder er så vidt muligt ikke alene med børn i omklædningsrummet
 • Vi har respekt for børnenes og de unges blufærdighed
 • Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn og unge hjem til sig
 • Vi opfordrer alle forældre til at deltage i børnenes badminton aktiviteter, bl.a. for bedre at opdage eventuel mistrivsel
 • Et nej er et nej – også i leg!

Samværspolitikken evalueres årligt af udvalget og diskuteres løbende, samt ved sæson opstart i ungdomsudvalget, hvor emnet tages op over for forældre, trænere og ledere.

Beredskabsplan

Klubbens ungdomsformand, Torben Pedersen (torbenp@bbsyd.dk) er til enhver tid primær kontaktperson samt pressetalsmand i eventuelle sager. Hvis der opstår mistanke eller konstateres overgreb kontaktes ungdomsformanden.

Hvem skal der søges oplysninger på?
Følgende personer skal ved sæsonstart eller kontraktindgåelse give samtykke til, at der indhentes oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister:

 • Alle medlemmer af ungdomsudvalget (NSU Badminton)
 • Alle holdledere, der er udpeget af NSU Badminton
 • Alle trænere og hjælpetrænere over 18 år, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Klubbens ungdomsformand, Torben Pedersen, er som kontaktperson ansvarlig for, at de nævnte oplysninger indhentes samt behandles og opbevares fortrolig.

Back To Top