Skip to content

Dagsorden til NSU Generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører og to stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering fra afdelingerne.
7. Valg af:

  • Formand – For 2 år i ulige år
  • Næstformand – For 2 år i lige år
  • Kasserer – For 2 år i lige år
  • Suppleant – For 1 år
  • 1. Revisor – For 2 år i ulige år
  • 2. Revisor – For 2 år i lige år
  • 1. Revisor suppleant – For 1 år

8. Eventuelt

Back To Top