Skip to content

Årsmøde NSU – Gymnastik

Tirsdag d. 25/5 -2021 kl 19:00

Afholdes i diamanten, Gyden 100 Fynshav

Husk at medbringe gyldigt coronapas.

Agenda:

 • Velkomst
 • Valg af referent
 • Beretning fra bestyrelsen – Året der gik 2020
 • Regnskab for 2020
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af formand (Lena ønsker genvalg)
  • Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer
 • Evt.
 • indkommende forslag (skal være os i henne senest d. 20/5)

Vel mødt!

Back To Top