skip to Main Content

NSU Indoor bike Årsmøde 2022

Så er det tid til årsmøde igen, det bliver afholdt:

Mandag den 21. Marts 2022 kl.18.05 i Diamanten Gyden 100, 6440 Augustenborg.

Indoor bike giver aftensmaden (kong fiddes livret) incl. 1 øl eller vand. Hvorfor tilmelding er nødvendig.

Vi starter med at spise.
Ca kl. 18.45 er der velkomst ved formanden.
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg til bestyrelsen:
på valg er Sanne wehl Jacobsen og Sune Kehlet, de ønsker ikke genvalg. Så kom frisk, vi har brug for dig i bestyrelsen. Tak for jeres indsats Sanne og Sune.
Beretning fra bestyrelsen.
Regnskab.
Evt indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden mødet.

SU senest onsdag den 16/3-2022.
Hilsen Thomas Pedersen
Mobil 29854950
Back To Top